Mediconsult logoZadzwoń aby uzyskać poradę
w zakresie chirurgii plastycznej
(0048) 603 77 99 39

Skontaktuj się ze mną wypełniając prosty formularzKontakt

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej RODO), informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych
Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
PHU MediConsult Nina Manduk-Czyżyk
ul. Polskich Marynarzy 76/4
71-050 Szczecin
NIP 8512745670 [dalej: Administrator].

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem:
PHU Mediconsult Nina Manduk-Czyżyk
ul. Polskich Marynarzy 76/4
71-050 Szczecin
mailowo pod adresem: office@mediconsult.pl

2. Cele oraz podstawa przetwarzania danych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 • - w celu: umówienia konsultacji bądź zabiegu w oparciu o przekazane przez Panią / Pana dane osobowe do kliniki Aesthetic Med. Andrzej Dmytrzak, Sonomed Sp. zo.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) , art.9 ust. 2 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
 • - w celu: nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji Whats up na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
 • - w celu: organizowania transportu bądź noclegu na czas zabiegu na podstawie art.6 ust.1 lit. b) („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”);
 • - w celu: korzystania z fanpage’ów firmy PHU Mediconsult na portalu Facebook na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
 • - w celu: wypełnienia obowiązków prawnych administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO („ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).
 • 3. Kategorie odbiorców danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe mogą będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez firmę umów współpracy Klinice AESTHETIC MED. Andrzej Dmytrzak, Sonomed Sp. zo.o., Interglobus, Medical Finance Group S.A. 

  4. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego
  Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. 

  5. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wnikających z zawartej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa nałożonych na Administratora, jak również do czasu wycofania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie. 

  6. Uprawnienia
  Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
  W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona (-y) do:

 • - żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art. 15 RODO;
 • - żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art.16 RODO;
 • - żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art.17 RODO;
 • - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art.18 RODO;
 • - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art. 21 i 22 RODO;
 • - w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  8. Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych
  Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz ich nie podanie uniemożliwi zawarcie umowy oraz nawiązanie kontaktu z nami w celach wcześniej opisanych w punkcie 2. 

  9. Zautomatyzowane przetwarzanie danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  Polityka Cookies

  1. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

  2. Korzystamy z narzędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.

  3. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

  4. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIN.

  5. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.